Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Inspirativní setkání jsou v životě zásadní – Závěrečné setkání MenART

…pravdivé rčení, které nás provází nejen uměleckým životem. V sobotu 25. května 2024 byla završena bezmála roční cesta flétnistky Ivany Kržinové a její paní učitelky Martiny Fischerové spolu se svým mentorem Janem Ostrým ve stipendijním programu MenART.

Koncert PRO GAUDIO v prostředí Vily Lanna byl už jen třešničkou na dortu roční práce, setkávání, inspirací, rad a tvoření.

Možnost objevovat krásy a další možnosti flétny, ale i překonávat své limity a překážky. To vše je MenART, na jehož konci můžeme s jistotou říct, že jsme rádi a vděčni. Vděčni za příležitost k dalšímu rozvoji, za cenné rady našeho mentora, za podporu klavíristky Silvie Ježkové, za podporující a chápající rodiče, za setkání s dalšími bezvadnými stipendisty.

Věřím, že všechny získané podněty a informace mladí muzikanti i jejich pedagogové zúročí v další práci.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.