Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Jak si naše malé zpěvačky doslova podmanily Mezinárodní festival ČADCAPOP 2024

Mezinárodní festival ČADCAPOP má již pětiletou tradici. Tento ročník se konal 2 .května. Festival má vysokou uměleckou úroveň a podněcuje žáky základních uměleckých škol k poznávání slovenské a české populární tvorby. Podmínkou účasti je totiž právě repertoár čistě slovenské nebo české populární scény. Tato pěvecká soutěž se vyznačuje i tím, že má velmi přísná kritéria při hodnocení. Z velkého množství účastníků je oceněných vskutku jen velmi málo soutěžících. O to víc nás těší, že naše škola zaznamenala v soutěži obrovský úspěch.

Malé zpěvačky ze třídy Oľgy Bezačinské zabodovaly mimořádným způsobem! Interpretace jejich soutěžních písní byla diváky v sále odměněna neutichajícím potleskem. Dá se říct, že naše zpěvačky doslova uchvátily publikum i porotu a z této mezinárodní soutěže si odnesly nádherná ocenění:

Celý festival vyvrcholil 3. května slavnostním Galakoncertem v Kulturním domě města Čadca, kterého se účastnily i tři naše vítězky.

Žákyně našeho oddělení „Populární zpěv“ v tento slavnostní večer opět předvedly nádherné výkony, za které sklidily obrovský potlesk publika. Slavnostní galakoncert nádherným způsobem ukončil tento dvoudenní mezinárodní hudební festival.