Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Jarní koncert plný barev

3. 4. 2024 se na naší pobočce Muglinov uskutečnil Jarní koncert. Byl vskutku plný barev. Po hudební stránce byl totiž mimořádně pestrý. Bylo slyšet krásná flétnová, klavírní a pěvecká vystoupení.  Vystoupili jak starší žáci, tak i ti nejmenší. Slyšeli jsme zástupce ze tříd Věry Juránkové, Radany Foltýnové a Oľgy Bezačinské. Koncertní sál byl plný nadšených diváků, kteří odměnili všechny účinkující srdečným potleskem.

Přidáváme pár fotografií, ať Vám přiblížíme alespoň kousek z příjemné jarní atmosféry, která vládla po dobu celého koncertu.