Jarní koncert

V podvečer 4. března jsme mohli vyslechnout Jarní koncert, na kterém účinkovali žáci naší školy.  O hezké hudební výkony se postarali žáci hudebního oboru. Na koncertě zazněly zobcové flétny, flétny, violoncella, kytary, klavíry a k závěru saxofon.

Výběr stylu a žánrů byl opravdu rozmanitý, takže každý si bezpochyby našel to své. Mohli jsme se zaposlouchat do lidových písní, klasických děl až k moderním skladbám.

Velké poděkování patří kolegům, kteří připravovali žáky a jejich korepetitorům.

Na úplný závěr se předvedli i vyučující klavírního oboru, kteří zahráli skladbu pro osm rukou na náš nový klavír, a to i s patřičným jevištním projevem. Vytvořili tak krásnou tečku za povedeným Jarním koncertem.

Klára Krejčí Curylová 


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert