Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Jaro je tady…

Jaro se nám všem přihlásilo hřejivými paprsky a jen několik desítek minut před jeho „astronomickým“ příchodem se uskutečnil v prostorách koncertního sálu naší „zušky“ tradiční jarní koncert žáků hudebního oboru.

V první polovině programu si zahráli naši nejmenší žáci, kteří už po několika měsících práce se svými pedagogy začínají sbírat první cenné pódiové zkušenosti. Nejen pro své nejmilejší, ale pro všechny přítomné posluchače si připravili a velmi hezky zahráli několik hudebně nápaditých skladbiček pro kytaru a klavír.

Ve druhé části programu pak pódium patřilo už mnohem zkušenějším hráčům na zobcovou flétnu, housle, klavír, varhany a kytaru. Provedení skladeb, které zahrnuly období od baroka až po současnost, zaujaly všechny přítomné posluchače.

Krásnou tečku jarního koncertu si pro nás všechny v sále připravilo kytarové trio, v jehož podání zazněla skladba anonymního autora El Vito.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na milém jarním hudebním pohlazení…