Když za plotem potkáte ježky a ptactvo všech barev.

Pro sborové zpívání byl uplynulý rok opravdu velmi nesnadný a nepřející. Všichni zpěváci a sbormistři, proto čerpali ze zážitků minulých. Kde ale brát naději, když jste sotva začali? Jako naši malí Skřivánci a nově příchozí Slavíci, Kosi a noví sboristé hlavního sboru. Právě těmto malým odvážným ptáčkům jsme se rozhodli uspořádat malý koncert na úplném sklonku školního roku.

V pondělí 28. června jsme se proto sešli na zahradě MŠ Gen. Janka a poprvé/ naposledy v tomto roce si společně zazpívali na open-air koncertě „Za plotem“. Nádherné slunečné odpoledne bylo za odměnu, stejně jako výkony dětí. Celý repertoir vznikal po čas distanční výuky a mnohdy nám to celé přišlo jako marná snaha. Nicméně díky odhodlání samotných dětí a trpělivosti rodičů jsme došli do cíle. Výsledek byl krásný.

Kromě našich obětavých korepetitorů podpořila ptáčky učitelská kapela s pracovním názvem KMČ (tedy „kdo má čas“) – během týdne vznikla, sešla se a zahrála ve složení – Daniela Buchalová/ housle, Martina Fischerová, Zuzana Hodurová/flétny, Alena Šmídová/ kontrabas, Jakub Kupčík/ bicí a perkuse. Patří jim velké díky – pohotovému muzikantství a velké obětavosti!

Na publikum ovšem nečekal jen zážitek sborový. Na trávník vyběhly i malé a velké tanečnice ze třídy Pavly Parchanské. V pleinairu jim to opravdu slušelo. A premiérově vystoupili také nejmladší bubeníci ze třídy Jakuba Kupčíka. Pro Hynka a Štěpána to bylo úplně první vystoupení a nutno dodat, že ho zvládli s přehledem.

Závěrečná Óda na radost, kterou si „střihli“ všichni účastníci zahradní slavnosti, byla nejen oslavou, ale hlavně příslibem do dnů příštích. Přestože text ódy byl ještě reflexí lockdownu, radost byla nefalšovaně svobodná. Moc se těšíme, že se po prázdninách opět sejdeme v kolektivech sborových, tanečních, souborových. Vždyť právě pospolitost a vzájemné sdílení se nám všem tolik chybělo.

Děkujeme všem příznivcům sboru, rodinám našich ptáčků z hnízda Ostravského dětského sboru a všem, kteří nás jakkoli podporujete. Díky Vám jsme tady! Krásné prázdniny s písní na rtech !

Za celý realizační tým Ostravského dětského sboru Eva Polášková


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert