Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Klavíristé a zpěváci slaví velký úspěch…

21. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE

PRO BOHEMIA OSTRAVA 2023, konaný ve dnech 30. 3. – 2. 4.2023, je minulostí….

Janáčkova konzervatoř v Ostravě hostila po čtyři dny žáky a studenty nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

Tradičně se soutěžilo v sólovém zpěvu, ve hře na dřevěné dechové nástroje, smyčcové nástroje a ve hře na varhany a klavír.

Hned první den soutěže uspělo naše pěvecké oddělení. Nejmladší zpěvačky ze třídy Oľgy Bezačinské doslova ovládly celou 0.kategorii. O klavírní doprovod se postarala Radana Foltýnová.

MARKÉTA BUČKOVÁ získala 1.místo a titul laureáta

VERONIKA SMORADOVÁ získala 3.místo

SÁRA DVOŘÁKOVÁ získala Čestné uznání

Klavíristé ze třídy paní učitelky Liany Svobodové soutěžili v sobotu a v neděli a zažili opravdu velmi úspěšný víkend.  Jejich výborné výkony ocenili nejen přítomní posluchači v sále Janáčkovy konzervatoře, ale hlavně odborná porota.

V sobotu dopoledne se na pódiu představil ANTONÍN VOMLELA, který rozezněl nádherně koncertní Steinway. Teprve 12letý nadaný pianista získal v silné konkurenci kategorie do 14 let, 3.cenu.

V neděli ráno se ke své klavírní soutěži sjeli ti nejmenší klavíristé v 0.kategorii. Dalším želízkem v ohni byla osmiletá ANEŽKA HERODESOVÁ.

Zahájila zcela nebojácně a s muzikantským fortelem celou kategorii nejmladších a také ona si svým čistým a velmi muzikálním projevem vysloužila nemalé uznání odborné veřejnosti a poroty.

Velikou odměnou za její snahu a skvělou práci byla 1.cena s titulem laureáta soutěže.

Bylo velkou radostí a potěšením držet palce oběma pianistům, i našim zpěvačkám, tleskat za jejich nádherné výkony a sdílet s nimi radost z velkého úspěchu, který je jistě bude motivovat k další práci.

Velké gratulace patří Anežce, Toníčkovi, Markétce, Sáře i Verunce, ale také jejich pedagožkám – Lianě Svobodové a Olze Bezačinské ke skvělému výsledku na letošním ročníku soutěže PRO BOHEMIA.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.