Klavírní mládí Ostravska

V úterý 22.2.2022 se uskutečnil v koncertním sále ZUŠ Moravská Ostrava koncert mladých klavíristů okresu Ostrava, který dostal hezký název – Klavírní mládí Ostravska.

Klavíristé z 10 základních uměleckých škol ostravského regionu připravili svými výkony u klavíru všem posluchačům velmi příjemný hudební podvečer. Klavíristé, jejich pedagogové i rodiče a hosté pozorně a se zájmem poslouchali pestré programové složení napříč hudebními styly a žánry.

Naši školu velmi hezkým výkonem reprezentovali František Chmelař a Martin Foltýn – žáci z klavírní třídy Hany Čašové, kteří si s chutí spolu zahráli Pohodový dialog pro čtyři ruce skladatele Milana Dvořáka. Zdařilé vystoupení jim zcela určitě dodá energii a chuť do další společné práce.


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert