Klavírní mládí

14. února je pro většinu obyvatel svátek zamilovaných, ale pro žáka ze třídy MgA. Oleksije Gerycha Ph.D. MBA Víta Kržina je to den lásky k hudbě. Již dva týdny zpátky hrál Vítek etudu Czerného na festivalu Gradus ad Parnassum a teď už reprezentuje ZUŠ Marhuly s úplně jiným programem na okresní přehlídce Klavírní mládí v Ostravě. 

Již od prvních vteřin etudy Daniela Kramera klavír Víta Kržina zazněl sametovou barvou. V této skladbě se projevila obrovská muzikalita žáka, jeho osobnostní vztah k tomu dílu. V další přednesové skladbě – Rock toccatě od Manfrede Schmitze bylo vidět technickou průpravu žáka a zároveň s tím emocionální projev, maximální soustředěnost a kvalita výkonu. Jeho provedení lze považovat za jedno z nejlepších, které zaznělo na této akci. 

Velké poděkování patří Bc. Veronice Čašové a také jejímu žákovi Vojtěchovi Brabenci, kteří pro tuto přehlídku připravili pamětní listy. Díky patří i zástupkyni ředitelky – MgA. Janě Davidové, která přišla podpořit našeho šikovného žáka. 


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert