Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Kolektiv žáků a žákyň ZUŠ Eduarda Marhuly | Digitální svět hrou

Přehlídka digitální tvorby dětí a mládeže Be on the Screen je počinem pedagogů a studujících katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt začal nultým ročníkem v roce 2022 a našel svou tvář v rámci prvního ročníku 2023. Přehlídka se koná každoročně a jejím nejviditelnějším výstupem je virtuální výstava prezentující všechny zaslané výtvarné práce a podávající zprávu o reálném využívání nových médií v praxi.

Žáci výtvarného oboru ze třídy Jiřího Sieber, Veroniky Čašové a Kláry Luxové se v letošním roce také zúčastnili. PROSÍM HLASUJTE PRO NAŠÍ ŠKOLU NA NÍŽE UVEDENÉM ODKAZU. Ve spodní části pravého rohu udělíte hlas pomocí srdíčka. Moc děkujeme!!!!!

Kolektiv žáků a žákyň ZUŠ Eduarda Marhuly | Digitální svět hrou (upol.cz)


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.