Koncert na zámku nás všechny potěšil

V pondělí 17. února 2020 se uskutečnil v prostorách vítkovického zámku slavnostní koncert žáků hudebního oboru naší školy. V pestrém programu se představili převážně ti žáci, kteří budou školu reprezentovat v okresních kolech soutěží ZUŠ.

V krásném a akusticky inspirativním prostředí tak zazněly hlavně soutěžní skladby v interpretaci klavíristů, houslistů, kytaristů nebo malé violoncellistky. Představili se ale také žáci dechového oddělení a poslechli jsme si i zajímavé skladby z tvůrčí dílny Báry Sedlářové.

Skvělé hudební publikum v koncertním sále vítkovického zámku dokázalo vytvořit nádhernou atmosféru a ocenit velmi zdařilé interpretace všech účinkujících srdečným a dlouhotrvajícím potleskem.

Děkujeme všem žákům i jejich pedagogům za hezký hudební zážitek, který nás všechny potěšil a soutěžícím přejeme hodně úspěchů v okresních kolech.


Leave a Reply