Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Koncert na zámku nás všechny potěšil

V pondělí 17. února 2020 se uskutečnil v prostorách vítkovického zámku slavnostní koncert žáků hudebního oboru naší školy. V pestrém programu se představili převážně ti žáci, kteří budou školu reprezentovat v okresních kolech soutěží ZUŠ.

V krásném a akusticky inspirativním prostředí tak zazněly hlavně soutěžní skladby v interpretaci klavíristů, houslistů, kytaristů nebo malé violoncellistky. Představili se ale také žáci dechového oddělení a poslechli jsme si i zajímavé skladby z tvůrčí dílny Báry Sedlářové.

Skvělé hudební publikum v koncertním sále vítkovického zámku dokázalo vytvořit nádhernou atmosféru a ocenit velmi zdařilé interpretace všech účinkujících srdečným a dlouhotrvajícím potleskem.

Děkujeme všem žákům i jejich pedagogům za hezký hudební zážitek, který nás všechny potěšil a soutěžícím přejeme hodně úspěchů v okresních kolech.


Leave a Reply

Koncert talentů

Koncert talentů