Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Koncert vítězů žáků Moravskoslezského kraje

V nádherném Minoritském klášteře v Opavě dne 13. června 2023 proběhla akce Koncert vítězů žáků Moravskoslezského kraje. Mezi účinkující z jiných základních uměleckých škol našeho regionu zde vystoupily také talentované umělkyně z naší alma mater. Jsou to Aarushi Mukherjee ze třídy MgA. Oleksije Gerycha, Ph.D., MBA a také Emma Parisi ze třídy Mgr. Bc. Heleny Židkové.

Aarushi Mukherjee, jako držitelka stříbrného pásma na přehlídce Múzy Ilji Hurníka a také bronzového pásma na celostátní klavírní přehlídce Pianoforte per tutti na koncertě v Opavě předvedla již nacvičenou skladbu Alberta Ellmenreicha Spinning song.

Emma Parisi, držitelka stříbrného pásma krajského kola skladatelské soutěže žáků ZUŠ ČR a také budoucí studentka JAMU v Brně v oboru skladba na téže akci na klavír zahrála své dvě vlastní skladby – Středy obvodů a Obvody střetů.

Zmíněné žačky předvedly zajímavý a přesvědčivý výkon, čímž důstojně reprezentovaly naši školu. Pedagogům a oběma slečnám přejeme hodně úspěchů v další umělecké činnosti.