Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Kontakty

Adresa:

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace

Sídlo:
Hudební 596/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory


Datová schránka: 6iqfxdb

IČO: 61989185

IZO: 6000043333

RED IZO: 102 532 176

Bankovní spojení: 19-6362010297/0100

Telefon, mobil: +420 596 620 282, +420 737 286 988

E-mail: skola@zusmarhory.cz

Adresa pro evidenci úředních e-mailů: zusem@po-msk.cz

Velikost zprávy max. 20 Mb ve formátu DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML, XMLX, ZFO


Ředitelka ZUŠ E. Marhuly Ostrava Mgr. Pavla Kovalová

Ředitelka školy: Mgr. Pavla Kovalová

Mobil: +420 603 223 081

E-mail: kovalova.pavla@zusmarhory.cz

Konzultace se zákonnými zástupci žáků po předchozí domluvě na výše uvedeném čísle či prostřednictvím platformy Microsoft Teams vždy první pondělí v měsíci v čase 18:30-19:30.


Statutární zástupkyně ředitelky: MgA. Jana Davidová

Mobil: +420 739 204 572

E-mail: davidova.jana@zusmarhory.cz


Ekonomka školy: Zuzana Sokolová

Tel.: +420 596 619 258

Mobil: +420 723 015 454

E-mail: sokolova.zuzana@zusmarhory.cz


Odborná referentka: Božena Oslizloková

Tel.: +420 596 620 282

Mobil: +420 737 286 988

E-mail: skola@zusmarhory.cz