Kousek babího léta na Jurášku

Na dvoudenní výjezdní školení měla ve dnech 17. – 18. října 2023 příležitost vycestovat část našeho pedagogického sboru, a to ve složení: zástupkyně ředitelky a všichni vedoucí oddělení. Seminář, vedený Bc. Terezou Ožanovou, nesl téma „Nezastupitelná role zástupce ředitele.“

Svou náplní byl zacílený na to, jak se efektivně zhostit role zástupce, jak zvládat tuto funkci a jak se na tomto postu stát dobrým, motivujícím a profesionálně fungujícím článkem v  hierarchii organizační struktury ZUŠ. Ať už přímo v roli zástupce, či na úrovni nižší, ovšem stále ve vztahu vedoucí a podřízený.

Velmi příjemné a přátelské klima zbouralo jakékoliv bariéry ostychu a všichni jsme se velmi ochotně zapojovali do jednotlivých interaktivních cvičení a zkušebních modelových situací. S nasazením, legrací a pohodou na pozadí celé akce.

Celodenní přísun informací byl završen alespoň krátkou procházkou a večerní návštěvou hotelového wellness centra. V samotném srdci Beskyd bylo o nás po všech stránkách krásně postaráno. Děkujeme.