Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Kousek babího léta na Jurášku

Na dvoudenní výjezdní školení měla ve dnech 17. – 18. října 2023 příležitost vycestovat část našeho pedagogického sboru, a to ve složení: zástupkyně ředitelky a všichni vedoucí oddělení. Seminář, vedený Bc. Terezou Ožanovou, nesl téma „Nezastupitelná role zástupce ředitele.“

Svou náplní byl zacílený na to, jak se efektivně zhostit role zástupce, jak zvládat tuto funkci a jak se na tomto postu stát dobrým, motivujícím a profesionálně fungujícím článkem v  hierarchii organizační struktury ZUŠ. Ať už přímo v roli zástupce, či na úrovni nižší, ovšem stále ve vztahu vedoucí a podřízený.

Velmi příjemné a přátelské klima zbouralo jakékoliv bariéry ostychu a všichni jsme se velmi ochotně zapojovali do jednotlivých interaktivních cvičení a zkušebních modelových situací. S nasazením, legrací a pohodou na pozadí celé akce.

Celodenní přísun informací byl završen alespoň krátkou procházkou a večerní návštěvou hotelového wellness centra. V samotném srdci Beskyd bylo o nás po všech stránkách krásně postaráno. Děkujeme.


Koncert talentů

Koncert talentů