Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Kovalová Pavla, Mgr.

Absolvovala ostravskou Konzervatoř u Zdeňka Horáka a JAMU v Brně obor hra na klarinet u prof. Valtra Vítka. Jako členka několika dechových orchestrů a cimbálové muziky Lučina, vystupovala na významných evropských soutěžích a festivalech, ale i v Japonsku či Koreji. Byla členkou operetního orchestru NDM v Ostravě.

1. 9. 1983 nastoupila jako učitelka hry na klarinet a zobcovou flétnu do Lidové školy umění v Ostravě – Mariánských Horách – nyní ZUŠ Eduarda Marhuly. V roce 1992 se zde stala zástupkyní ředitelky a od 1. 8. 1997 dosud je ředitelkou. Po celou dobu pedagogické práce dosahuje se svými žáky velmi dobrých výsledků. Od roku 1998 se věnuje také korepetiční činnosti.

Pavla Kovalová má i jiné aktivity. Výraznou stránkou její činnosti je zpracování a organizace dalšího vzdělávání pedagogů. Od roku 2004 se stala na žádost UK Praha tutorem a posléze externím spolupracovníkem funkčního studia ředitelů ZUŠ.

Rovněž velmi významná je i její práce v profesních organizacích, v nichž aktivně pracuje od roku 1992. V současné době je členkou koordinační rady Asociace ZUŠ . V roce 2012 obdržela od prezidentky AZUŠ ČR Ocenění za celoživitní přínos v péči o rozvoj základního uměleckého vzdělávání a proasazování zájmů Základních uměleckých škol.

V roce 2006 se stala spoluzakladatelkou sdružení MÚZA, které v současné době sdružuje 45 z 50 základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Zde vykonává funkci místopředsedkyně a je hlavní organizátorkou festivalu ZUŠ MSK MUZIÁDA.

Za svou pedagogickou činnost obdržela v roce 2013 nejvyšší resortní vyznamenání.

MŠMT medaili 2. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.

V roce 2018 obdržela čestné uznání OSOBNOST OBVODU 2018, které jí bylo uděleno městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky.

Poslední významnou aktivitou je realizace AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY vzdělávání III. věku OSTRAVA ve spolupráci a za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy. Projekt Akademie je určen pro studium v uměleckých oborech pro seniory, kteří mají zájem studovat a aktivně se věnovat hudbě, tanci, divadlu nebo výtvarnému umění.

Email: kovalova.pavla@zusmarhory.cz