Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava 2023

Sobota 18. března 2023 se nesla v duchu tanečním. Tento den se malé i velké šikulky taneční skupiny CarpeDiem ZUŠ Eduarda Marhuly sešly v koncertním sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, aby mohly prožít den doslova „nabitým“ tanečním uměním. Tato taneční soutěž je přehlídkou toho nejlepšího co se v průběhu školního roku „urodilo“ v rámci tanečních oborů ZUŠ, napříč celým Moravskoslezským krajem.

Konkurence tedy byla veliká, ale naši tanečníci se opravdu nemusí za své výkony stydět. To dokazoval po každém vystoupení hlasitý potlesk a také kladné hodnocení odborné poroty. Tanečníci z Marhulky se předvedli ve čtyřech choreografiích a to od těch nejmladších, až po téměř dospělé slečny. Všichni jsme si tento den náramně užili a už teď se těšíme na další vystoupení.

Všem tanečníkům i paní učitelce Evě Oravcové gratulujeme k nádherným výkonům a přejeme mnoho dalších tanečních úspěchů!!!