Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava 2024

Sobota 20. dubna 2024 se nesla v duchu tanečním. Tento den se malé i velké šikulky taneční skupiny Carpe Diem z Marhulky sešly tentokráte v koncertním sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, aby mohly prožít den doslova „nabitým“ tanečním uměním. Tato taneční soutěž je přehlídkou toho nejlepšího co se v průběhu školního roku „urodilo“ v rámci tanečních oborů ZUŠ, napříč celým  Moravskoslezským krajem. Konkurence tedy byla veliká, ale naši tanečníci se opravdu nemusí za své výkony stydět. To dokazoval po každém vystoupení hlasitý potlesk a také kladné hodnocení odborné poroty. Tanečníci z Marhulky se předvedli ve dvou choreografiích, ti mladší ve Stužkované a starší Shine. I když se nakonec neprobojovali do celostátního kola, všichni jsme si tento den náramně užili a už teď se těšíme na další vystoupení.

Všem tanečníkům gratulujeme k nádherným výkonům a přejeme mnoho dalších tanečních úspěchů!!!