Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU

V pátek 3. května se mladší tanečnice TS Carpe Diem naší Marhulky zúčastnily již XXI. KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY TANEČNÍHO OBORU ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Pro tento školní rok se jednalo o jakousi přípravu pro rok následující, kdy proběhne na celorepublikové úrovni přehlídka postupová. „Carpíci“ vystoupili ve dvou choreografiích, STUŽKOVANÁ p. uč. Evy Oravcové a Labutě p. uč. Barbory Strakošové. Prostory koncertního sálu ZUŠ Leoše Janáčka přivítaly bezmála 250 účinkujících dětí a jejich pedagogy ze ZUŠ napříč celým Moravskoslezským krajem. Byl to tedy den doslova nabitý pozitivní energií, který jsme si všichni náramně užili.