Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje

Ve středu 6.4.2022  v hudebním klubu GARAGE MARTINOV proběhlo krajské kolo soutěže ZUŠ ČR. Kluci i holky z celého MSK soutěžili ve hře na bicí nástroje a to sólo/bicí soubory.  Sólová hra byla rozdělena ještě na: sólo ve hře na bicí soupravu, takže rytmické bicí nástroje a na sólo ve hře na: melodické bicí nástroje a perkusní bicí nástroje. Ve druhé části odpoledne se představily bubenické soubory. Nad celou soutěží dohlížel Jakub Kupčík, vedoucí bicí sekce KUR MSK a náš učitel hry na bicí nástroje. Zde na fotokoláži přinášíme malou reportáž.

Za ZUŠ Eduarda Marhuly si první místo a postup do celostátního kola vybojoval Sebastien Walder v první kategorii. Štěpán Polášek si odvezl třetí místo v druhé kategorii a soubor Bumbumband junior získal také zlatou medaili a je nominován jako další postupující do celostátního kola. O tom jestli budeme moci reprezentovat MSK se rozhodne po ukončení všech krajských kol a sečtení celkového času. Soubor Bbbjunior se podařilo oživit po covidové pauze a to na soustředění, které proběhlo 5.-6.listopadu 2021 v Beskydech. Před soutěží proběhlo pár mimořádných zkoušek a to za velké podpory rodičů, kterým patří velký dík za pomoc při organizaci. Soutěže se zúčastnilo 13 z 16 členů. Nejmladším je Jašek Kavka , kterému je šest let a mezi nejstarší a nejzkušenější hráče patří Vojtěch Malina, který si z minulého ročníku přivezl zlatou medaili a titul celkový vítěz ve hře na melodické bicí nástroje. Všem zúčastněným ještě jednou moc děkujeme a držíme palečky do dalšího kola. To se bude konat 6.-7.5.2022 v ZUŠ HOLICE.


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert