Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Krejčí Curylová Klára, MgA.

Jmenuji se Klára Krejčí Curylová, narodila jsem se 5. ledna 1978 v Ostravě. Po ukončení základního vzdělání jsem nastoupila na Konzervatoř v Ostravě, kde jsem absolvovala hlavní obor – hra na violoncello.

Již na základní škole jsem vyhrála několik soutěží v recitaci a ve zpěvu. Z toho vznikla spolupráce s cimbálovou muzikou Technik a s panem J. Rokytou. Nazpívala jsem lidové písně pro rozhlas, koledy na gramofonovou desku a vystoupila jsem v pořadu Marie Rottrové. Při konzervatoři jsem navštěvovala soukromou školu p. Gebauerové – Philips. Láska ke zpěvu převážila, a proto jsem na Ostravské univerzitě – Institutu pro umělecká studia vystudovala obor sólový zpěv u Mgr. Hoštákové – Drahovzalové a Doc. Januszewské. Titul MgA. mi byl udělen v roce 2004. Již při škole jsem zpívala menší role v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. V posledním ročníku jsem dostala roli Paminy v opeře W. A. Mozarta Kouzelná flétna. Dále jsem zpívala např. roli Adiny v opeře G. Donizettiho – Nápoj lásky, Nanette ve Falstaffovi od G. Verdiho a Anděla v baletu Purim. 1. Génia z Mozartovy Kouzelné flétny jsem zpívala na turné v Německu. Vše bylo nastudováno v originále.

V současné době pokračuji v umělecké spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě.

Na ZUŠ Eduarda Marhuly vyučuji sólový a komorní zpěv. S žáky se věnujeme vážné i populární hudbě.

Email: krejci.klara@zusmarhory.cz


Leave a Reply