Kresby žáků na téma “Život není peříčko”

Svět ptáků, příroda plná zvuků a ptačího štěbetání… Kresby žáků zaměřené na život ptáků nás uvedou do světa poznání tajuplné přírody. 


X