Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Kukalová Pavla

Pavla Kukalová - učitelka klavíru, ZUŠ E. Marhuly, Ostrava
Pavla Kukalová – klavír

Motto: „S úsměvem u klavíru!“ (Pavla Kukalová)

Vystudovala hru na klavír u Terezie Trösterové na Vyšší hudebně pedagogické škole v Ostravě a na Konzervatoři v Ostravě. Vyučuje hru na klavír, komorní hru, čtyřruční hru, korepetici, elementární improvizace na Základní umělecké škole Eduarda Marhuly.

Věnuje se rozvoji možností žáků ve hře na klavír, někteří její žáci se účastnili koncertních přehlídek (Hommage a ´C. Czerny, Múzy I. Hurníka, Máme rádi baroko a jiné), soutěží s mezinárodní účastí (Amadeus, Dvořákův Lipník), nebo na soutěžích získali ocenění (Virtuosi Per Musica di Pianoforte, Pro Bohemia, soutěže ZUŠ).

Připravuje talentované žáky oboru hra na klavír ke studiu na konzervatoři a ke studiu oboru Hudební výchova na pedagogických fakultách.

Věnuje se korepetiční činnosti s žáky školy, s některými se účastní koncertů i soutěží celostátních a mezinárodních, společenských akcí (např. u příle­žitosti 100 let ZUŠ E.Marhuly, Festival ZUŠ, Jazz talent, Beethoveniáda).

Dlouhá léta byla vedoucí hudebního oboru na ZUŠ E. Marhuly, metodicky dlouhodobě (od r. 1989 – 2008) vedla okresní klavírní sekci při ZUŠ v Ostravě, byla členkou krajské klavírní sekce a členkou okresní umělecké rady ZUŠ v Ostravě.

Do roku 2021působila na Lidové konzervatoři v Ostravě jako lektorka hry na klavír a jako korepetitorka v pěveckém oddělení.

Odborně vedla studenty klavírního oddělení JKGO během jejich pedagogické praxe, kterou vykonávali na ZUŠ E.Marhuly.

Získala diplom za vynikající korepetici v ústředním kole celostátních soutěží ZUŠ v letech 1991, 2002 a 2003.

V roce 1986 jí bylo uděleno Čestné uznání za vynikající pedagogickou činnost školskou komisí Národního výboru města Ostravy. V roce 1997 jí Školský úřad Ostrava udělil ocenění za pedagogickou a výchovnou práci.

2009 – Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za celoživotní významnou pedagogickou a uměleckou činnost.

Email: kukalova.pavla@zusmarhory.cz


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.