Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Kupčík Jakub, DiS.

Jakub Kupčík - učitel hry na bicí, ZUŠ E. Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory
Jakub Kupčík – bicí

Vedoucí bicího oddělení ZUŠ Eduarda Marhuly.

UČITEL ROKU 2021/VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST. Ocenění bylo uděleno ke dni učitelů 28. 3. 2021 z rukou hejtmana MSK Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Bubeník – Perkusista, učitel, studiový hráč, specialista na bicí nástroje latinské Ameriky a fotograf.

Přes 20 let učí na ZUŠ EDUARDA MARHULY!!! a korepetuje moderní tanec na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, jezdí s Bubenickou interaktivní show a připravuje nové workshopy, kde hraje i na fantastické bubny RAV PANY – léčivý zvuk bubnů.

V roce 2000 vystudoval Janáčkovu Konzervatoř v Ostravě.

V roce 2002 studijní cesta po CUBE.

V roce 2003 založil bubenický soubor BumBumBand, který má dnes 4 formace (BBB junior pět krát za sebou vyhráli soutěž ZUŠ ČR ve hře bicí nástroje sólo/soubory).

Přes 12 let byl předsedou Bicí sekce ÚUR ZUŠ ČR. Momentálně je krajský i okresní předseda a metodik za bicí nástroje.

Vytvořil RVP pro učitele ZUŠ ČR ve hře na bicí nástroje, který je pořád platný.

Školil učitele hry na bicí nástroje MSK tvorba – ŠVP.

V roce 2012 DVD – Bubenický workshop I. – Perkuse.

VŠECHNY BARVY DUHY OSTRAVA – 2019, 2020, 2021, 2022.

V roce 2020 – Navázání spolupráce s RAV VAST.

Učil mnoho skvělých studentů, kteří se dnes hrou na bicí nástroje živí. Například Dalibor Mráz, Michal Wierzgoň, Adam Síkora, Patrik Sas, Ivo Sedláček, Jan Nepodal, Šimon Bílý, Jan Borák, Diana Šeďěnková, Jonáš Bjolek…

Spolupráce s kapelami – Buty, Jana Kirschner Band, IMT Smile, Peter Lipa, The Gizd Q, TUTU, BBC Borise Urbánka, Ostravský Rozhlasový Orchestr – ORO, Kryštof, Benedikta, Žamboši, Druhá tráva, Mobydick…

Spolupráce na tanečních a divadelních představeních – DAD, DJM, DPB, DL, DA.

2008–2015 spolupráce s festivalem Colours of Ostrava a Festival v Ulicích…

Od roku 2018 spolupráce s občanským sdružením BÍLÁ HOLUBICE.

Od roku 2019 spolupráce s Centrem pro osoby se zdravotním postižením – ČTYŘLÍSTEK a jejich bubenickým souborem RYTMY.

Od roku 2019 pravidelně účinkuje na akci VŠECHNY BARVY DUHY, kde nejenom vystupuje, ale také aranžuje bubenické vystoupení a choreografie pro soubor RYTMY.

www.bumbumband.cz

YouTube :

RAV PAN G PYGMY SOUND test: https://youtu.be/fdPtjPbW6_k

DVD TRAILER:  https://youtu.be/OLfn-ppowkM

Percussion congas sólo: https://youtu.be/qTBW-T-qoL0

Bubenická interaktivní show: https://youtu.be/kX2do5wnTeg

Bumbumbandjunior – soustředění 2022: https://youtu.be/JRPBBpVptbw

Email: kupcik.jakub@zusmarhory.cz