Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

LDO V LOUTKÁCH

V pátek 3.5.2024 se uskutečnilo vystoupení všech skupin LDO, tentokrát nově v prostoru Divadla loutek Ostrava.

Před téměř zaplněným hledištěm se postupně představili žáci p.uč. Lady Bělaškové, dále pak tři dramaťácké skupiny p.uč. Ludmily Forétkové. Zpestřením byly na závěr ukázky z divadelní hry „Treperendy“ v podání posluchačů Akademie III. věku, které s nimi nastudoval lektorsky Pavel Liška ve spolupráci s L. Forétkovou.

Všechna vystoupení žáků a jejich pedagogů se setkala úspěchem a sklidila zasloužený potlesk.

Velký dík za pomoc při organizaci celé zdařilé akce patří p. ředitelce Pavle Kovalové, která dramaťácký večer podpořila svou osobní účastí.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.