Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Luxová Klára, Mgr.

Klára Luxová

Vystudovala Střední školu uměleckých řemesel (obor Propagační výtvarnictví – Propagační grafika) a Pedagogickou fakultu v Ostravě.

V roce 2009 vystavovala na kolektivní výstavě (studentů katedry malby prof. Daniela Balabána, akad. malíře) v Dole Michal v Ostravě. Ve své volné tvorbě se věnuje malbě a grafice.

Za dobu svého působení v pedagogické činnosti poznala, že děti jsou vždy velkým zdrojem inspirace, proto ji dělá radost v dětech podporovat a rozvíjet kreativitu a fantazii.

Email: luxova.klara@zusmarhory.cz