Magický klavír

Festival Magický klavír se odehrál 23.11. v pěkných prostorách ZUŠ v Opavě. Uvítací výbor mladých pedagogů a nabízené občerstvení příjemně uvolnili atmosféru. Přehlídku mladých klavíristů navštívili žáci z našeho kraje, ale také z Olomouce, Brna a také Polska, celkem vystoupilo téměř 140 dětí. Program festivalu obohatil koncert virtuózního klavíristy Jana Schulmeistera a workshopy pro žáky s pedagogy Fakulty umění Ostravské univerzity. 

Svou žačku Kristýnku Janalíkovou jsem přihlásila na soutěžní kategorii Klavírní postavičky, ve které nejen hrála na klavír, ale předvedla se v kostýmu postavičky, kterou hrála. Převlečená za myšku vběhla na pódium a velmi jistě a hravě zahrála skladbu Myšky Jana Hanuše.

Oceněná potleskem a doprovázena úsměvy diváků, si z koncertu odnesla nejen diplom, ale především krásný pocit radosti z hudby, pro kterou má její vynaložená píle při cvičení velký smysl.

Jana Netočná


Žákovský koncert a koncert komorní hry

Žákovský koncert a koncert komorní hry