Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Magický klavír

Festival Magický klavír se odehrál 23.11. v pěkných prostorách ZUŠ v Opavě. Uvítací výbor mladých pedagogů a nabízené občerstvení příjemně uvolnili atmosféru. Přehlídku mladých klavíristů navštívili žáci z našeho kraje, ale také z Olomouce, Brna a také Polska, celkem vystoupilo téměř 140 dětí. Program festivalu obohatil koncert virtuózního klavíristy Jana Schulmeistera a workshopy pro žáky s pedagogy Fakulty umění Ostravské univerzity. 

Svou žačku Kristýnku Janalíkovou jsem přihlásila na soutěžní kategorii Klavírní postavičky, ve které nejen hrála na klavír, ale předvedla se v kostýmu postavičky, kterou hrála. Převlečená za myšku vběhla na pódium a velmi jistě a hravě zahrála skladbu Myšky Jana Hanuše.

Oceněná potleskem a doprovázena úsměvy diváků, si z koncertu odnesla nejen diplom, ale především krásný pocit radosti z hudby, pro kterou má její vynaložená píle při cvičení velký smysl.

Jana Netočná


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.