Máme ve škole první absolventky……

V pondělí 25. března 2024 se uskutečnil první ze čtyř letošních absolventských koncertů a byla to výhradně dívčí hudební společnost.

Prvními absolventkami školního roku 2023/2024 jsou:

Ivana Kržinová – absolventka 7./I. ve hře na zobcovou flétnu

ze třídy Martiny Fischerové

Eliška Svobodová – absolventka 4./II. ve hře na klavír

ze třídy Jany Šebestové

Adina Lajčíková – absolventka 4./II. v sólovém zpěvu

ze třídy Kláry Krejčí Curylové

Michaela Foltová – absolventka 4./II. ve hře na klavír

ze třídy Kláry Borovičkové

Tina Kozinová – absolventka 4./II.ve hře na klavír

ze třídy Hany Čašové

Lucie Vališová – absolventka 4./II. ve hře na klavír

ze třídy Hany Čašové

Poslechli jsme si obsahově pestrý koncert plný hezkých a velmi zdařile interpretovaných písní a skladeb. Koncertním sálem zněly skladby baroka, českého romantismu i soudobé písně a skladby nejen sólové, ale také zdařilé úpravy pro různá komorní seskupení. V koncertním sále, ale i v zákulisí, kde čekaly na svá vystoupení děvčata, vládla příjemná a uvolněná atmosféra. Spokojení rodiče v závěru ocenili všechny absolventky vřelým a dlouhotrvajícím potleskem.

Prvním absolventským podvečerem nás provedla Hana Čašová.

Děkujeme všem našim účinkujícím, jejich pedagogům a korepetitorům za příjemný hudební zážitek.

Šestici našich absolventek, které se svými pedagogy strávily více než jedno desetiletí a které v červnu ukončí své studium na naší škole přejeme do dalšího života hodně štěstí a úspěchů.

…A dobrá hudba, ať je vám i nadále tou nejlepší kamarádkou…..

Autorka článku: Hana Čašová


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert