Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Máme ve škole první absolventy…

V pondělí 27. března 2023 se uskutečnil první ze čtyř letošních absolventských koncertů.

Naše tři první absolventky jsou děvčata:

Kristina Brezanská – absolventka 4./II ve hře na zobcovou flétnu

ze třídy Martiny Fischerové 

Dominika Jánská – absolventka 7./I ve hře na klavír

ze třídy Jany Šebestové

Veronika Klingerová – absolventka 4./II ve hře na akordeon

ze třídy Kateřiny Majerské

Poslechli jsme si obsahově pestrý koncert plný hezkých a velmi zdařile interpretovaných skladeb. V koncertním sále vládla příjemná a uvolněná atmosféra. Program koncertu obohatila svým připravovaným soutěžním programem také zpěvačka Anna Veselá ze třídy Milady Hnitkové, která vystoupila jako host.

Prvním absolventským podvečerem nás provedla příjemným a obsahově zajímavým průvodním slovem naše kolegyně Daniela Buchalová.

Děkujeme všem našim účinkujícím, jejich pedagogům a korepetitorům za příjemný hudební zážitek.

Absolventkám, které ukončí své studium na naší škole přejeme do dalšího života hodně štěstí a úspěchů.

…A dobrá hudba, ať je vám i nadále tou nejlepší kamarádkou…


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.