Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

„Marhulka“ roztančila konzervatoř v tanečním představení – „ZVONEK ZVONÍ“

Taneční skupina Carpe Diem společně s žáky literárně – dramatického oboru z „Marhulky“  pro Vás na pátek 31. května 2024 připravila své závěrečné ročníkové vystoupení nazvané „Zvonek zvoní“. Již tradičně poskytla své krásné prostory foyer a koncertního sálu Janáčkova konzervatoř v Ostravě, kde byl program zahájen vernisáží žáků výtvarného oboru za doprovodu našich kytaristů.

Program představení byl vtipně koncipován jako závěrečné hodnocení školního roku. Nechyběli pedagogové, třídní kniha a známkové hodnocení jednotlivých choreografií. Program nabídnul originální choreografie našich milých paní učitelek MgA. Evy Oravcové, Barbory Strakošové a Dagmar Komárkové. Postupně se představily a svou radost z pohybu předvedly děti od těch nejmenších až po vyspělé tanečnice.

Nesmíme opomenout naše milé tanečnice „Akademičky“, které byly bezesporu krásným zpestřením celého programu a pomyslně završily celoroční tancování. Tyto úchvatné tanečnice pod vedením paní Dagmar Komárkové jsou důkazem toho, že tančit může opravdu každý a v každém věku.

Mimo tanečníky si zasloužený potlesk publika užili „Slavíci“ zpěváčci přípravky Ostravského dětského sboru pod vedením p. uč. Evy Poláškové za doprovodu p. uč. Aleny Šmídové a v samotném závěru podtrhli skvělou atmosféru bubeníci Bumbumbandu pod vedením p. uč. Jakuba Kupčíka se svou ohnivou Sambou.

Velké díky patří také paní učitelce Lidušce Forétkové, která nás společně se svými žáky provedla celým programem.

Všem účinkujícím a hostům srdečně děkujeme za spoustu radosti a nezapomenutelný umělecký zážitek!


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.