Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Měli jsme plný dům…..

No, aby ne! Byl přece koncert komorní hry, který tradičně každý rok pořádáme u nás ve škole poslední únorové pondělí – letos s datem 27. února 2023.

Komorní hra – to je spousta muzikantů a zpěváků všech věkových kategorií, hrajících a zpívajících v těch nejrůznějších seskupeních a samozřejmě k tomu neodmyslitelně patří plný sál jejich příznivců. Nejinak tomu bylo i letos.

Všude ve škole – na chodbách, ve třídách, na koncertním sále bylo plno usměvavých flétnistů, zpěváků, klavíristů a chystali se také sólisté ve hře na kytaru, housle a violoncello.

Se začátkem koncertu se všechno uklidnilo a utichlo a hudba byla najednou všude kolem nás – zněla nejen na koncertním sále, ale i na chodbě, rozléhala se zkrátka celou „zuškou“.

Poslouchali jsme spolu s publikem soustředěné, pečlivě připravené a dobře interpretované výkony našich žáků. Nabídka skladeb zahrnovala pestrou paletu různých stylových období od baroka až po současnou filmovou a populární hudbu.

Srdečný potlesk si zasloužili všichni bez rozdílu – žáci, studenti, korepetitoři a samozřejmě nesmíme zapomenout, že z vydařených vystoupení svých žáků měli radost i jejich pedagogové, kteří se výběrem, úpravami skladeb a nastudováním společně s nimi podíleli na úspěšném pondělním hudebním setkání.

Děkujeme a přejeme všem hodně úspěchů do další práce a vzájemné spolupráce.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.