Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2024 a sukces našeho pěveckého oddělení!

Ve dnech 5. až 7. 4. 2024 se na Janáčkově konzervatoři Ostrava uskutečnila Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2024. Tato soutěž má letitou tradici a její umělecká úroveň je mimořádně vysoká. Říká se, že je skutečně jen pro odvážné. O tom, že naše pěvecké oddělení odvážné bylo, svědčí úžasné výsledky, které letos v této soutěži zaznamenalo.

Naše pedagožky Oľga Bezačinská a Klára Krejčí Curylová spolu se svými žáky a korepetitory Radanou Foltýnovou a Olexii Gerychem absolvovali svědomitou přípravu, která přinesla ovoce. Naše výprava byla mnohočlenná. Měli jsme svá želízka v ohni hned ve dvou kategoriích.

Markéta Bučková (ze třídy O. Bezačinské) získala v 0. kategorii 1. místo a cenu laureáta. Markétka navíc získala nejvyšší počet bodů v celé kategorii.

Viktorie Macej (ze třídy O.Bezačinské) získala v 0. kategorii 1. místo a cenu laureáta.

Sára Dvořáková (ze třídy O. Bezačinské) získala v 0. kategorii 2. místo

Ema Grňová (ze třídy O. Bezačinské) získala v 0. kategorii 3. místo

Sebastian Majer (ze třídy Kláry Krejčí Curylové) získal v 1. kategorii 2. místo

Aneta Ulrychová (ze třídy Kláry Krejčí Curylové) získala v 1. kategorii 3. místo

Michaela Richterová (ze třídy O. Bezačinské) získala v 1. kategorii 3. místo

Veronika Smoradová (ze třídy O. Bezačinské) získala v 1. kategorii 3. místo

Eduard Svatoš (ze třídy O. Bezačinské) získal v 1. kategorii Čestné uznání

Všem našim vítězům srdečně blahopřejeme a přejeme spoustu dalších krásných úspěchů!!!

Kompletní výsledky naleznete ZDE.