Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Mezinárodní výtvarná soutěž „Krása okamžiku“ má vítězku našeho výtvarného oboru

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida vyhlásilo ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v ČR a Francouzským institutem v Praze výtvarnou soutěž ke Světovému dni frankofonie a 150.výročí vzniku moderního směru impresionismu s názvem „Krása okamžiku“.

Žáci Mgr. Evy Pilařové se pokusili zachytit neopakovatelnou chvíli okamžiku, svého dojmu či vjemu, atmosféru a stav viděného světa prostřednictvím malby tak, jak ji mistrně namaloval slavný francouzský malíř, impresionista, CLAUDE MONET.

Odbornou komisi, ve složení výtvarnic Mgr.Terezy Šimonkové, Mgr.Aleny Gliwitzké a vedoucího katedry výtvarné výchovy PdF OU Mgr.Milana Cieslara,PhD., čekalo dle jejich vyjádření mnoho hodin těžkého rozhodování. Do soutěže se přihlásilo celkem 1300 prací ze 47 škol. Z užšího výběru 490 prací se do virtuální galerie probojovalo 190 prací a oceněno bylo celkem 18 děl z různých kategorií.

Na slavnostní vernisáži, která se konala 31.3.2022 ve foyer Gymnázia Pavla Tigrida, za účasti ředitelky školy, zástupce Francouzského institutu v Praze , žáků a hostů, byli vyhlášeni vítězové:

TEREZA BLAHUTOVÁ, ZUŠ E.MARHULY, 1.místo v kategorii Malba a kresba

ANNA ŠTIŤÁKOVÁ – ÚČAST VE VIRTUÁLNÍ GALERII „Krása okamžiku“

Blahopřejeme Terezce Blahutové a Aničce Štiťákové k jejich úspěchu a současně obdivujeme jejich vynikající výtvarný projev!

https://www.youtube.com/shorts/qYqQhZzgz9k