Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Mezinárodní výtvarná soutěž Madame Humanité 2022

Po předchozích úspěších je tady zase (ne) čekaný úspěch 😀

Díky tomu, že naše škola učí a podporuje velmi talentované výtvarníky, kteří nás reprezentovali na mezinárodní výtvarné soutěži „Madame Humanité 2022“, byli naši žáci vybráni odbornou porotou a získali tak hlavní ocenění Madame Humanité 2022, která se udělují každoročně v Praze. Jmenovitě jsou to tito studenti:

Anna Dokoupilová, 15 let, za malbu „Sakura“ (ze třídy paní učitelky Kláry Luxové)

Dorota Bártová, 6 let, za malbu „Útes“ (ze třídy paní učitelky Kláry Luxové)

Evelína Kramářová, 15 let, za malbu „Portét“ (ze třídy paní učitelky Evy Pilařové)

Cena „Madame Humanité“ se uděluje za kulturní a uměleckou činnost a zapodporu humanistických a vzdělávacích programů pro děti a mládež ve světě. Ceny „Madame Humanité 2022“ budou zaslány poštou v listopadu 2022.

Úspěšným mladým výtvarníkům od srdce gratulujeme!!!