Mezinárodní výtvarná soutěž Madame Humanité 2022

Po předchozích úspěších je tady zase (ne) čekaný úspěch 😀

Díky tomu, že naše škola učí a podporuje velmi talentované výtvarníky, kteří nás reprezentovali na mezinárodní výtvarné soutěži „Madame Humanité 2022“, byli naši žáci vybráni odbornou porotou a získali tak hlavní ocenění Madame Humanité 2022, která se udělují každoročně v Praze. Jmenovitě jsou to tito studenti:

Anna Dokoupilová, 15 let, za malbu „Sakura“ (ze třídy paní učitelky Kláry Luxové)

Dorota Bártová, 6 let, za malbu „Útes“ (ze třídy paní učitelky Kláry Luxové)

Evelína Kramářová, 15 let, za malbu „Portét“ (ze třídy paní učitelky Evy Pilařové)

Cena „Madame Humanité“ se uděluje za kulturní a uměleckou činnost a zapodporu humanistických a vzdělávacích programů pro děti a mládež ve světě. Ceny „Madame Humanité 2022“ budou zaslány poštou v listopadu 2022.

Úspěšným mladým výtvarníkům od srdce gratulujeme!!!