Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Oravcová Eva, MgA.

Vedoucí tanečního, výtvarného a dramatického oboru. Na ZUŠ E. Marhuly v Ostravě Mariánských – Horách působí jako taneční pedagog od roku 2014.

Tanci se věnuje již od svého dětství. Její taneční cesta začala v ZUŠ V. Petrželky v Ostravě – Hrabůvce, dále pokračovala v baletním studiu při Národním divadle Moravskoslezském a následně v 8 letém cyklu studia tanečního oboru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Zde měla možnost účinkovat nejen v inscenacích Janáčkovy konzervatoře, ale také spolupracovat s baletem Národního divadla moravskoslezského. Studentská léta na konzervatoři ji umožnila účastnit se, a dále své znalosti v oblasti tance rozvíjet, v mnoha seminářích a workshopech nejen s tuzemskými, ale i zahraničními umělci. Díky tomu se pomalu tříbil její zájem především o současný tanec, kterému se ve své práci s dětmi věnuje především.

Studia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě úspěšně absolvovala v roce 2004. Následně její cesty vedly k pedagogické činnosti a ještě téhož roku nastoupila v ZUŠ. L. Janáčka v Havířově jako pedagog tanečního oboru. V letech 2006 – 2009 zároveň také působila jako taneční metodik okresu Karviná.

Se svými žáky vytvořila jak krátké choreografie, tak i celovečerní baletní představení Louskáček. V rámci těchto činností se úspěšně účastnili tanečních soutěží nejen na okresní, ale i krajské úrovni.

V roce 2011 začala studium na Janáčkově Akademii v Brně a v roce 2016 úspěšně složila magisterskou zkoušku v oboru Taneční pedagogika.

Její snahou je dětem prostřednictvím pohybově tanečních aktivit odhalovat krásu tanečního umění, podchycovat a rozvíjet jejich nadání. Bezprostřední dětský projev postupně kultivovat a podporovat tak přirozené pohybové schopnosti. To vše mohou její žáci uplatnit jako členové taneční skupiny Carpe Diem, kde je taneční umění rozvíjeno v širokém spektru tanečních technik. Carpe Diem je nedílnou součástí tanečního oboru ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě – Mariánských Horách.

Vše co se v průběhu studia žáci naučí, pak prezentují na tanečních soutěžích, přehlídkách a vystoupeních. Za zmínku stojí účast v krajských kolech tanečních soutěží ZUŠ, získání mnoha ocenění v pohárových soutěžích i nastudování celovečerního baletního představení Sněhurka a sedm trpaslíků.

Email: oravcova.eva@zusmarhory.cz


Koncert talentů

Koncert talentů