Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Milí rodiče, žáci, akademici,

již čtvrtý týden jsme vzájemně v pro nás nezvyklém režimu distančního vyučování neboli vyučování na dálku.

Jsme si vědomi, že Vás a Vaše děti zaměstnávají zejména úkoly, které dostávají ze ZŠ, SŠ, VOŠ a dalších a také starosti o zajištění chodu Vašich domácností.

Přesto i my máme snahu co nejvíce přiblížit výuku Vašim dětem tak, abychom naplnili obsah školního vzdělávacího programu, i když jsme si vědomi, že on-line výuka nenabízí všechny aktivity, které běžná výuka umožňuje. Zároveň však nabízí rozvinutí aktivit, jež bychom, za normálních okolností, třeba vůbec nevyužili.

Věřím, že se už usadily problémy s tím vzniklé, že už všichni vyučující našli ten nejlepší způsob, jak vyučovat Vaše děti a že Vás tím, v co možná nejmenší míře, zatěžují.

Jsem moc ráda za všechny podněty, které zasíláte Vy i Vaše děti svým pedagogům. Velmi si vážíme vzájemné spolupráce, která svědčí o dobrých vztazích, které navzájem máme.

Věřím, i se svými kolegy, že naše společná aktivita Vám přinese více radosti než starostí a že díky tomu budeme mít v budoucnu na tuto mimořádnou dobu i dobré vzpomínky.

Na setkání v lepších časech s přáním, že nám zachováte svou dosavadní přízeň, se těší za všechny pracovníky naší „zušky marhulky“

Pavla Kovalová – ředitelka


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.