Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Mimořádné ocenění: Grafická práce žákyně výtvarného oboru Kateřiny Jeřábkové na známkách České pošty

Výtvarná práce Kateřiny Jeřábkové s názvem „Pomoc potřebným“ získala v celostátní přehlídce „Boj s pandemií“ mimořádné ocenění. V rámci vyhlášené soutěže byla její práce vybrána odbornou porotou v Praze pro tisk poštovní známky České republiky.

Organizátoři akce – Univerzita Karlova,  Slovenský institut v Praze, Česká centra a spolek World Art dali prostor mladým lidem zamyslet se nad vlnou pomoci potřebným lidem v období pandemie a současně uctít všechny, kteří udělali pro záchranu životů maximum.

Dne  8.září 2021 převzala vítězka v nádherných prostorách Karolina PAMĚTNÍ LIST A SVOU VLASTNÍ ORIGINÁLNÍ  ZNÁMKU. Do Prahy ji doprovodila maminka a její vyučující, Mgr. Eva Pilařová .

Mladí umělci zaslali do celostátní přehlídky až 1000 prací různých výtvarných technik. Jsme hrdí, že právě grafická práce naší žákyně Kateřiny tak výjimečně uspěla. Česká pošta známku  vytiskla v nákladu 2500 kusů a hodnota jedné známky činí 150 Kč.

Záštitu nad soutěží převzal předseda Parlamentu České republiky Radek Vondráček a ministr školství České republiky Robert Plaga, kteří byli v Karolinu Univerzity Karlovy přítomni.

Gratulace ohromná!


Koncert talentů

Koncert talentů