Dr. Jan Mlčoch

V roce 2009 vystudoval učitelství hudební výchovy a španělského jazyka a literatury na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Sbormistrovství studoval pod vedením prof. Lumíra Pivovarského. V patnácti letech založil Komorní sbor EXIL, který působil při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida a který se brzy stal respektovaným středoškolským tělesem. V roce 2007 se spolu se členy KS EXIL přesunul na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, kde pokračovali jako Akademický pěvecký sbor VŠB-TUO. Ve stejném roce se stal krátce druhým dirigentem Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity. V roce 2008 stál spolu s prof. Pivovarským u zrodu pěveckého sboru CHORUS OSTRAVA, který vedl až do roku 2013. O rok později ukončil svou aktivní sbormistrovskou kariéru. Od té doby se věnuje příležitostným projektům doma i v zahraničí.

Se svými sbory natočil řadu CD a dokázal několikrát vyhrát přední české i mezinárodní soutěže (Festival sborového umění Jihlava, Praga Cantat, Schubertova soutěž ve Vídni, Festival hudebního romantismu ve Vlachově Březí aj.) a účinkoval v řadě států v Evropě (Španělsko, Francie, Slovinsko, Rumunsko, Makedonie, Řecko, aj.) i v Americe (Mexiko, Argentina). Několikrát byl také oceněn za dirigentský výkon. V roce 2010 mu Unie českých pěveckých sborů udělila prestižní ocenění Sbormistr – junior.

Dlouhodobě se také podílí na organizaci ostravského hudebního života. Pomáhal zakládat Mezinárodní festival V4fest či přehlídku Ostrava zpívá. V roce 2017 byl zvolen do předsednictva Unie českých pěveckých sborů.
Vedle své hudební činnosti působil jako středoškolský profesor na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida a na Wichterlově gymnáziu v Ostravě. Od roku 2011 je odborným asistentem na katedře romanistiky FF OU, kde se věnuje převážně španělské a latinskoamerické literatuře. V tomto oboru také v roce 2015 obhájil disertační práci na Univerzitě Adama Mickiewicze v polské Poznani.

Email: mlcoch.jan@zusmarhory.cz