Nádherný hudební zážitek – to byl 1.absolventský koncert

V pondělí 4. dubna 2022 se uskutečnil v koncertním sále naší školy 1. absolventský koncert žáků I. a II. stupně hudebního oboru. V pestrém programu se představilo 8 letošních absolventů:

Bohdana Buchalová  7./I.     ve hře na klasickou kytaru    ze třídy Ondřeje Gilliga

Jana Buchtová           7./I.     ve hře  na flétnu                    ze třídy Martiny Fischerové

Kristina Brezanská    7./I.     ve hře na flétnu                     ze třídy Martiny Fischerové

Jakub Gillig                7./I.     ve hře na klasickou kytaru    ze třídy Ondřeje Gilliga

Eduard Gulka             7./I.     obor skladba                         ze třídy Heleny Židkové

Gabriela Jochcová     4./II.    ve hře na klavír                      ze třídy Pavla Rybky

Emma Parisi               4./II.    ve hře na klavír                      ze třídy Pavla Rybky

Miroslav Siman          7./I.     obor skladba                        ze třídy Heleny Židkové

Koncert, který se jako první v pořadí uskutečnil po dvouleté pandemické pauze, byl pro všechny hosty opravdu hudebním svátkem. Žákům a studentům se na pódiu dařilo, vyzařovala z nich interpretační jistota a srdečný a dlouhotrvající potlesk si za svou píli a přípravu všichni opravdu zasloužili.

Poslechli jsme si pestré spektrum skladeb od klasicismu až po současnost, ať už v sólové nebo komorní hře a vznikla tak pestrá mozaika skladeb, která publikum v sále bavila a přispěla k pohodové atmosféře zdařilého koncertu. Rozzářené oči všech účinkujících při závěrečném poděkování byly tou nejmilejší tečkou za krásným hudebním podvečerem. Náš velký dík za přípravu patří také jejich pedagogům, kteří se svými žáky absolventská vystoupení pečlivě připravili.

Srdečně blahopřejeme našim prvním letošním absolventům!

AŤ VÁS LÁSKA K HUDBĚ PROVÁZÍ PO CELÝ VÁŠ ŽIVOT.


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert