Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Naše kroky, otočky a skoky nic nezastaví!

Pokud Vás zajímá, jak probíhá distanční výuka v tanečním oboru, neváhejte si přečíst náš předešlý článek.

Vedle videohovorů jsou pro žáky natáčena výuková videa, podle kterých si můžou kdykoliv zacvičit nebo do trénování variací a tanečních prvků zapojit celou rodinu.

Pro každý ročník je vždy natočeno video s rozcvičkou, variací, cvičením v prostoru i na zemi, závěrečné protažení a někdy i něco dalšího.
Podívejte se na krátké video z baletního sálu pro představu, jak vypadá část výuky a nahlédněte o něco hlouběji pod pokličku taneční výuky vedené distančně.