Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Naše mladé talenty vystoupily s Janáčkovou filharmonií

Mladé talenty s JFO

Dům kultury města Ostravy

Dne 25.8.2021 se v Domě kultury města Ostravy uskutečnil mimořádný koncert nazvaný „Mladé talenty s Janáčkovou filharmonií“. Je to velmi zajímavý projekt JFO ve spolupráci se ZUŠ několika krajů. K jednotlivým pultům vedle sebe již posedmé usedli členové Janáčkovy filharmonie společně s vybranými talentovanými studenty Základních uměleckých škol Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje.

Ti nejlepší z nich se představili i jako sólisté. Koncert probíhal ve spolupráci se Sdružením ZUŠ Moravskoslezského kraje MÚZA a byl součástí festivalu Múziáda 2021. Sólisté byli vybráni na základě řádného konkurzu a naše ZUŠ měla to štěstí, že na koncertě si zazpívali a zahráli hned tři naši žáci.

Jako sólistky se představily Klára Bačíková a Lucie Bendová z pěvecké třídy Olgy Bezačinské, a to písní Jueves, od seskupení La Oreja de Van Gogh, kterou zazpívaly za doprovodu JFO pod taktovkou dirigenta Marka Šedivého.

Ve společné skladbě Ludwiga van Beethovena – Symfonie č. 5, si zas na tympány 1.větu zahrál Vojtěch Malina ze třídy bicích nástrojů Jakuba Kupčíka.

Všichni tři naši žáci reprezentovali ZUŠ Eduarda Marhuly velmi důstojně a na vysoké úrovni. Těší nás úspěch našich mladých talentů a k jejich výkonům ještě jednou gratulujeme!!!


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.