Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Naše nástroje nezahálely ani o prázdninách … aneb přátelská výpomoc napříč kontinenty.

Mezinárodní festival Folklor bez hranic Ostrava přináší každoročně v srpnu do ostravských ulic lidové písně a tance v pestrobarevných krojích nejen z České republiky, ale i z celého světa. Již po 25 let tak festival zprostředkovává Ostravanům nevšední zážitek uprostřed horkého léta. Pravidelně vítá také zahraniční soubory, které s sebou přináší folklor a tradice typické pro jejich domovinu.

Ani letos tomu nebylo jinak. Věrní návštěvníci festivalu či jen náhodní kolemjdoucí se mohli alespoň na chvíli zastavit a během okamžiku se tak ocitnout na jihu Francie, uprostřed Pekingu či rozvlnit své boky ve víru rytmů Latinské Ameriky.  Jak ale toto všechno souvisí s naší školou?

Na prosbu organizátorů festivalu zapůjčila kostarickému souboru Camañía de Expresiones Culturaies Costarricenses violoncello, kterého se ujala, a na které v popředí 14členné kapely po celý týden hrála půvabná Kostaričanka, učitelka hudby Fabiola. Vlastně naše kolegyně, jen z opačného koutu světa.

Jsme rádi, že jsme mohli tomuto dobře zaběhnutému festivalu pomoci i ve chvíli, kdy naše nástroje odpočívají v tichosti školního skladu. A co říci závěrem? Že tak jako folklor nemá své hranice, nemá je ani hudba, nově vzniklá přátelství a ochota pomoci.

Daniela Buchalová