Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Naše zpěvačky spolu na jevišti s Jankem Ledeckým a s Dashou!

Spolek Madleine pořádá již tradičně sérii adventních koncertů „Děti dětem“ pro podporu dětí z dětských domovů. Tyto koncerty se vždy konají v jedinečných prostorách kostelů v různých městech Moravskoslezského kraje a jsou vždy pořádané za účasti známého a populárního umělce. Děti, pro které je koncert primárně připraven, se tak každoročně ocitnou na jednom pódiu s elitními hvězdami, spolu s talentovanými žáky uměleckých škol, kteří vždy obohatí koncerty svým vystoupením.

Díky tomuto projektu se kompenzují finanční nedostatky, podporuje se vzdělání dětí z dětských domovů, jejich začlenění do společnosti a dopřává se jim tak rovná příležitost. Tento projekt se stal již kulturní tradicí, propojuje oslovené cílové skupiny v důstojném prostředí kostela a prohlubuje altruismus. Děti v rámci projektu vyrábí i dárky, které si lze za dobrovolnou cenu na koncertech zakoupit a podpořit tak další aktivity pro děti z dětských domovů.

První benefiční koncert v tomto roce odstartoval svým vystoupením Janek Ledecký s Nosticovým kvartetem, a to 5. prosince v 18 hod. v Evangelickém Kristově kostele v Ostravě, na kterém nechyběly děti z Dětského domovu Úsměv a samozřejmě naše žákyně oboru populární zpěv ze třídy Oľgy Bezačinské – Klára Bačíková a Veronika Kuchařová. Děvčata vystoupila hned po slavnostním úvodu a v jejich podání zazněly čtyři nádherné písně za hudebního doprovodu našich kolegyň Aleny Šmídové, Daniely Buchalové a Pavly Slavíkové. A úspěch to byl veliký! Jejich vystoupení mělo obrovský ohlas nejen v hledišti, ale i u samotného Janka Ledeckého, který naše zpěvačky dokonce poctil nabídkou společného vystoupení. A tak si na závěr koncertu všichni tři spolu zazpívali vánoční koledy 🙂

Ať spolu s námi zažijete alespoň kousek z nádherné předvánoční atmosféry plné spolupatřičnosti a empatie, přidáváme videozáznam ze zmíněného společného vystoupení Janka Ledeckého a našich zpěvaček a taky pár krásných fotografií, které budou všem vždy připomínat tuto nádhernou akci 🙂 Nebude chybět ani úryvek nádherné kultovní písně Janka Ledeckého „Sliby se maj plnit o Vánocích“.

6. 12. 2022 v 18 hod. se v Kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě – Radvanicích uskutečnil další benefiční koncert, tentokrát s naší nejobsazovanější muzikálovou a swingovou zpěvačkou Dashou, která vystoupila spolu s triem Martina Kumžáka, známého ze Star Dance. Nechyběly děti z Dětského domova Ostrava – Hrabová a samozřejmě naše zpěvačky Klára a Veronika, opět za hudebního doprovodu našich kolegyň ve stejném složení jako na koncertě Janka Ledeckého.

Pro přiblížení atmosféry i tohoto krásného koncertu přidáváme krátké video zpěvačky Dashi, kdy v jejím podání uslyšíte krátký úsek z modlitby Marie Magdalény a taky videa vystoupení našich zpěvaček, kde si můžete vychutnat symbiózu líbezné hudby, nádherných textů, a to vše za zvuku klavíru a houslí.

Díky těmto nádherným koncertům se nabízí i všem ostatním možnost, jak pomoci. A naše ZUŠ se rozhodla taky přispět. Při jednom z vystoupení krátkých programů dětí z dětských domovů jsme si nemohli nepovšimnout malinkého talentovaného chlapečka z dětského domova Ostrava – Hrabová. A tak se naše Veronika a Klárka rozhodly zorganizovat sbírku v rámci pěvecké třídy Oľgy Bezačinské a věnovat mu tak částku, která pokryje školné na naší ZUŠ v příštím školním roce. Je to malé, ale krásné gesto spolupatřičnosti, které jen dokazuje, kolik lidskosti a emocí přinesly do našich srdcí oba benefiční koncerty.

Byla to jedinečná setkání, která v lidech zvýšila sociální cítění, altruismus a empatii, stejně jako potřebu vzájemnosti a nesobeckosti, kterých se v dnešní materiální a uspěchané společnosti nedostává.