Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Naši klavíristi v celostátním kole soutěže ZUŠ

Úsilí našich žáků z klavírního oddělení bylo završeno úspěšným vystoupením v ústředním celostátním kole soutěže ZUŠ, které se uskutečnilo dne 27.04.2024 na ZUŠ Taussigova v Praze. Naši žáci obstáli se ctí v silné celorepublikové konkurenci, před přísně hodnotící porotou. Naši ZUŠ v tomto finálním kole reprezentovali tito žáci:

Srdečně děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci naší školy, kdy samotný postup do celostátního kola je velkým úspěchem. Děkujeme i za přípravu těchto žáků MgA. Lianě Svobodové a MgA. Kláře Borovičkové.

Kompletní výsledky naleznete ZDE.