Návody

Přihlášení do elektronické žákovské knížky

Postup:

  1. Otevřete si internetový prohlížeč (např. Google Chrome apod.)
  2. Přejděte na stránku https://www.klasifikace.jphsw.cz/?hash=21addf589817401ad295073cf611e4b9
  3. Zadejte své přihlašovací údaje, které jsme zaslali na e-mail zákonného zástupce, který jste uvedli na přihlášce
  4. Stiskněte tlačítko Přihlásit se
  5. Pokud naši školu navštěvuje více Vašich dětí, po přihlášení si můžete vlevo nahoře vybrat kliknutím na jméno, čí žákovskou knihu chcete zobrazit

Další možnosti přihlášení

Do elektronické žákovské knížky se můžete přihlásit také prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu, přes účet Google nebo Facebook. Jednoduchý návod najdete zde: http://www.napoveda-klasifikace.jphsw.cz/napoveda/el-zakovska-knizka/

Co zde najdete:

  • Elektronickou žákovskou knížku, zkrátka to stejné, co zapisují učitelé jednotlivých předmětů do třídní knihy – probírané učivo a známku
  • Údaje o platbách školného, příspěvku do KRPŠ
  • Informace o plánovaných akcích školy

2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert