Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Netočná Jana, Bc.

Jana Netočná - učitelka klavíru, ZUŠ E. Marhuly, Ostrava
Jana Netočná – klavír

Jana Netočná se narodila v Ostravě a hudbě se věnovala odmalička. K hodinám klavíru se v průběhu let přidaly varhany, ale čistě na hudební dráhu se vydala až po vystudování speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. První část studia absolvovala na Církevní konzervatoři v Opavě ve varhanní třídě MgA. Tomáše Thona, u téhož pedagoga vzdělání dokončila na Konzervatoři evangelické akademie v Olomouci. Jejími klavírními pedagogy byly Mgr. Oriana Šenfeldová a MgA. Jana Šumníková. Studium završila absolventským projektem Job od Petra Ebena ve spolupráci s recitátorem Alfredem Strejčkem v chrámu sv. Mořice v Olomouci.

Své dovednosti si dále rozšiřuje na interpretačních kurzech v ČR i v zahraničí a soustavně se věnuje doprovázení liturgie. Je varhaníkem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích a v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci, kde je také vedoucí dívčího pěveckého tělesa.

Soukromě vyučuje od roku 2011, na ZUŠ E. Marhuly nastoupila v roce 2020.

Email: netocna.jana@zusmarhory.cz


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.