Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Nezapomenutelný večer plný emocí…Náš sbor slavil 60. výročí, a to velkolepým způsobem!

Na slavnostní koncert k 60 letům Ostravského dětského sboru, který se uskutečnil 19.5. v City Campusu Ostravské univerzity, se bude vzpomínat ještě dlouho! Byl to nezapomenutelný večer, kdy se zavzpomínalo na všechny, kteří se do historie sboru zapsali, a taky na ty, kteří se doteď starají o to, aby všechny jeho složky fungovaly stejně skvělým způsobem jako doposud.

Dětský rozhlasový sbor Ostrava vznikl v roce 1964 a do historie se zapsal nejen díky svému zakladateli Jaromíru Richterovi, ale především díky desítkám dětí, které v něm našly útočiště a celoživotního koníčka. V roce 1989 přešel sbor do rukou sbormistra Milana Chromíka, jehož působení ve sboru trvalo celé čtvrtstoletí. Ostravský dětský sbor (tento název přijal později), začal fungovat pod záštitou rozličných organizací, až nakonec zakotvil na ZUŠ Eduarda Marhuly v čele s paní ředitelkou Pavlou Kovalovou, kde v nadstandartních podmínkách působí dodnes.

Během let se sbor transformoval do sborového studia i s přípravnými sbory. Sborové přípravky Skřivánky a Slavíky má na starosti sbormistryně Eva Polášková, za pomoci kolegyně Kateřiny Majerské, která pracuje s částí dětí z přípravných ročníků. Program, který obě dámy společně připravily na výroční koncert, byl svěží, poutavý a hudebně mimořádně zajímavý. Až do posledních řad muselo být vidět ty jiskry v dětských očích, které svědčily o nadšení, s jakým si děti zazpívaly.

Další sborové seskupení – Kosi se představili za doprovodu Janáčkova komorního orchestru pod vedením Jakuba Černohorského a pod taktovkou Jakuba Šatného, který je v současnosti sbormistrem Ostravského dětského sboru.

O tom, že mnozí absolventi ODS se vydali na profesionální dráhu, svědčilo i sólové vystoupení zpěvačky Johany Černohorské.

Úvod koncertu ale patřil žhavé přítomnosti. Hlavní sbor společně s Mládežnickým sborem hudebních škol Grazyny Baczewicz z polské Varšavy, který je naším partnerským sborem již 10 let, představil „Libertango“ Astora Piazzoly. Violoncellový part přednesla Terezie Kovalová.

Hlavní sbor se ale v tento večer představil i skladbami Panis Angelicus a skladbou současného slovinského skladatele Damjana Močnika „Mše ke sv. Františku z Assisi“ a to za hudebního doprovodu Janáčkova komorního orchestru pod vedením Jakuba Černohorského. Bicí a perkuse obstaral Jakub Kupčík pod taktovkou Jakuba Šatného.

Příjemným překvapením a taky zpestřením koncertu bylo vystoupení zbrusu nového Komorního sboru mladých absolventek Aurora, které vystoupily a capella.

Velkým překvapením celého koncertu bylo vystoupení bývalých absolventů ODS, kteří přišli doslova ze všech koutů světa a pod vedením sbormistryně Evy Poláškové si společně zazpívali. Poslední z písní – Píseň z konce století – která se kdysi stala i neoficiální hymnou ODS, zapůsobila na diváky v sále nesmírně dojemným způsobem. Bylo cítit obrovskou spolupatřičnost, radost ze společného setkání, která se z jeviště přenesla i mezi diváky v sále. Byl to nádherný počin naší ZUŠ Eduarda Marhuly, nezapomenout na ty, kteří kdysi bývali duchem ODS a předali otěže talentovaným mladým nadšencům, kteří dnes pokračují v jejich šlépějích.

Celý koncert uzavřela temperamentní píseň Pata pata v podání Terezie Kovalové, která v jeden celek spojila všechna sborová seskupení a byla hezkou společnou tečkou za vskutku nádherným večerem plného emocí. Myslím, že v závěru bylo každému divákovi líto, že tento krásný hudební večer končí a odcházel domů s nádherným pocitem uměleckého zážitku.

Za každým velkým počinem stojí vždy množství práce desítek lidí, kteří stojí v pozadí a společně skládají obraz celku. Proto patří velké poděkování za štědrou finanční podporu Moravskoslezskému kraji a zvláště náměstkovi hejtmana MSK panu Lukáši Curylovi, pod jehož záštitou se koncert uskutečnil, dále pak Klubu rodičů a přátel ZUŠ Ostrava – Mariánské Hory, z.s., firmě Veolia a samozřejmě domovské organizaci ZUŠ Eduarda Marhuly v čele s naší paní ředitelkou Pavlou Kovalovou, které patří největší dík za to, že fungování všech složek sboru podporuje po všech stránkách.

Ještě jednou všem organizátorům a účinkujícím tohoto nádherného hudebního večera obrovské DÍKY!

Malou vzpomínku můžete shlédnout ZDE.

Foto a video: Jakub Kupčík


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.