Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

O cenu Leoše Janáčka

Dne 28. dubna 2023 se uskutečnila regionální pěvecká soutěž O cenu Leoše Janáčka. Leoš Janáček by měl radost. Jeho písně zněly od rána do pozdního odpoledne ve všech prostorách budovy Lidové konzervatoře. Letošní ročník soutěže byl s největším počtem účinkujících.

Cílem již tradičního festivalu je důstojné připomenutí českého hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka, pocta jeho hudebnímu a sběratelskému odkazu, podpora amatérského sólového zpěvu, rozvíjení pěveckých dovedností ve všech věkových kategoriích, podpora dětí, dospělých a seniorů se zdravotním postižením, či jinak sociálně znevýhodněných, širší kulturní a umělecká konfrontace a integrace.

Anna Veselá v první kategorii obdržela krásné stříbrné pásmo.

Jiří Štencel ve druhé kategorii s největším počtem účinkujících vybojoval stříbrné pásmo.

Oba žáci navštěvují třídu Milady Hnitkové.

Eliška Nágelová si ve stejné kategorii vyzpívala úžasné zlaté pásmo.

Adina Lajčíková obdržela ve 3. kategorii stříbrné pásmo.

Obě žákyně jsou ze třídy MgA. Kláry Krejčí Curylové.


Tato soutěž má rok od roku vyšší úroveň a jsme rádi, že se jí můžeme zúčastňovat.
Má velmi příjemnou a milou atmosféru formou koncertu a žáci si na ni mohou vyzkoušet své kvality a psychickou odolnost.
Všem účinkujícím, a také zejména korepetitorům Mgr. Pavlu Motlochovi a Mgr. Pavle Kovalové, děkujeme.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.