Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

O cenu Leoše Janáčka

Dne 17. května se uskutečnila regionální pěvecká soutěž: O cenu Leoše Janáčka 2024.

Rok od roku se této soutěže zúčastňují větší počty soutěžících, tudíž roste přirozená konkurence a výkony zpěváků mají vysokou úroveň. Letos se z pěvecké třídy Kláry Krejčí Curylové zúčastnily dvě žákyně a vyzpívaly si krásná umístění.

Velké poděkování za krásný a procítěný klavírní doprovod patří panu učiteli Oleksii Gerychovi.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.