Šablony

ŠABLONY

Název projektu: Šablony OP JAK – Profesní rozvoj zaměstnanců a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ E. Marhuly, Ostrava

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001889

Období realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Popis projektu: Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, spolupráci pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání a odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání.

Cíl projektu: Zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky účastníků zájmového vzdělávání, snižování nerovností a profesní podpora pedagogů.

Cílové skupiny projektu: Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, žáci, rodiče, veřejnost

Hlavní projektové aktivity:

1.VII/1  Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ

1.VII/2  Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ

1.VII/3  Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ

1.VII/4  Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ

Jak se školíme?

Žákovský koncert a koncert komorní hry

Žákovský koncert a koncert komorní hry