Úspěchy našich žáků

Face2Art 2022 – Hudební mládež ČR – Jeunesses Musicales International a žák oboru Populárního zpěvu naší ZUŠ na předních příčkách!

Hudební mládež ČR je členem mezinárodní organizace Jeunesses Musicales International se sídlem v Bruselu. Ta sdružuje jednotlivé národní organizace Jeunesses Musicales (Hudební mládeže) ve více jak 45 zemích světa a působí v mnoha dalších státech. JMI je tak podle zdrojů UNESCO největší světovou organizací zabývající se kulturou a mládeží. Jakub Olbert, žák ze třídy Oľgy […]


Hráli jsme v Bruselu!

Ve dnech 5. a 6. 12. 2022 se v Evropském parlamentu v Bruselu konala významná konference ve spolupráci Evropského parlamentu, českého předsednictví a Komise s názvem Umění spojuje, která uzavírala Evropský rok mládeže v rámci českého předsednictví v radě EU. Jako jedni z celkem šesti Základních uměleckých škol z celé České republiky jsme byli vybráni, abychom reprezentovali náš unikátní systém […]


Stonavská Barborka (Leo – Clemens)

Dne 18. 11. 2022 proběhla tato soutěž v Kroměříži na tamější konzervatoři. Byl to již 16. ročník a soutěžilo se v kategoriích od 10 – 26 let. Posláním této soutěže je klasický zpěv a ztvárnění lidové písně v komorním zpěvu. Proč Leo Clemens? Protože Leon Juřica a Clemens Slavíček tuto soutěž založili. Tato soutěž nabírá výkony profesionality. Je […]


Velký úspěch žáků populárního zpěvu na Slovensku!

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 se žáci ze třídy Olgy Bezačinské, oboru Populární zpěv, zúčastnili celoslovenské pěvecké soutěže s mezinárodní účastí. Dětská pěvecká soutěž populární a autorské písně „Jesienka“ se uskutečnila v Prievidzi a její tradice je již mnoholetá. Je známá vysokou uměleckou úrovní a skvělou organizací. O to víc nás těší, že v ní uspěly všechny tři […]


Mezinárodní výtvarná soutěž Madame Humanité 2022

Po předchozích úspěších je tady zase (ne) čekaný úspěch 😀 Díky tomu, že naše škola učí a podporuje velmi talentované výtvarníky, kteří nás reprezentovali na mezinárodní výtvarné soutěži „Madame Humanité 2022“, byli naši žáci vybráni odbornou porotou a získali tak hlavní ocenění Madame Humanité 2022, která se udělují každoročně v Praze. Jmenovitě jsou to tito […]


X